Misia/Vízia

UCHOPME REALITU DIGITÁLNE

V čase veľkých dát sa dennodenne stretávame s novými senzormi prenášajúcimi k nám digitálnu realitu. Jej prepojenie s realitou umožňuje matematické a počítačové modelovanie. Je to finále, vďaka ktorému porozumieme reálnym dejom okolo nás, pričom ich budeme vedieť  správne interpretovať  a reprodukovať prostredníctvom digitálnych technológií. Do finále sa však dostaneme len vďaka správne navrhnutým a efektívnym algoritmom spracovania dát a počítačových simulácií, umožňujúcich  postupné pochopenie dovtedy skrytých zákonitostí  nášho sveta.

O nás

Spoločnosť Algoritmy:SK, založená vo februári 2016, sa zaoberá práve návrhom algoritmov a vývojom softvéru pre spracovanie, analýzu a správnu interpretáciu dát, najmä 2D, 3D a 4D obrazu, matematickým modelovaním fyzikálnych, biologickych ale i finančných procesov a počítačovou simuláciou zložitých prírodnych, technických a sociálnych dejov. Mladý inovatívny tím, vedený svetovo uznávaným odborníkom v oblasti numerickej a aplikovanej matematiky, s bohatými skúsenosťami v akademickej praxi ale i teoretickom a aplikovanom výskume, sleduje najnovšie trendy výskumu a vývoja vo svete. Využívajúc tieto najnovšie poznatky úspešne vyvíja a publikuje nové matematické modely a algoritmy, ktoré následne implementuje do efektívnych softverových riešení.

Spoločnosť Algoritmy:SK sa tiež venuje študentom Matematicko-počítačového modelovania na STU v Bratislave, poskytuje konzultácie, školenia a prednášky na témy, týkajúce sa hlavných oblastí svojho výskumu, a organizuje medzinárodné vedecké konferencie z oblasti numerickej a aplikovanej matematiky.

Projekty

Naše projekty

Služby

Ponúkame služby v nasledujúcich oblastiach:
Výskum
Výskum v oblasti aplikovanej matematiky
Návrh
Návrh aplikácií
Vývoj
Vývoj aplikácií
Simulácie
Simulácie procesov
Konferencie
Organizácia konferencií a seminárov
Konferencia Equadiff 2017
Konzultácie
Konzultačná a pedagogická činnosť

Tím

Náš výskumný a vývojový tím:
Karol Mikula
Karol Mikula

Výskum

Výskum v oblasti aplikovanej matematiky

  Jozef Urbán
  Jozef Urbán

  Výskum a vývoj

  výskum v oblasti aplikovanej matematiky a vývoj v rôznych programovacích jazykoch

   Kontakty:

   Adresa:
   Šulekova 6 Bratislava, SK
   IČO: 50 177 711
   DIČ: 2120244170
   E-mailový kontakt:
   E-mail: info@algoritmysk.eu Phone: (555) 555-5555