Preskočiť na obsah

UCHOPME REALITU DIGITÁLNE

Digitálna Realita

V čase veľkých dát sa dennodenne stretávame s novými senzormi prenášajúcimi k nám digitálnu realitu. Jej prepojenie s realitou umožňuje matematické a počítačové modelovanie.

Matematické Modely

Modely, vďaka ktorým porozumieme reálnym dejom okolo nás, pričom ich budeme vedieť správne interpretovať a reprodukovať prostredníctvom digitálnych technológií.

Algoritmy

Do finále sa však dostaneme len vďaka správne navrhnutým a efektívnym algoritmom, umožňujúcich postupné pochopenie dovtedy skrytých zákonitostí nášho sveta.

Naše produkty a projekty

Spoločnosť Algoritmy:SK vyvíja softvérové riešenia v oblasti spracovania obrazu, diaľkového prieskumu Zeme, deep learning klasifikácie veľkorozmerných dát a zaoberá sa počítačovou simuláciou zložitých prírodnych, technických a sociálnych dejov.

Spoločnosť Algoritmy:SK sa tiež venuje študentom Matematicko-počítačového modelovania na STU v Bratislave, poskytuje konzultácie, školenia a prednášky na témy týkajúce sa hlavných oblastí svojho výskumu, a organizuje medzinárodné vedecké konferencie z oblasti numerickej a aplikovanej matematiky.

NaturaSat

Program NaturaSat spája geobotanický výskum s modernými matematickými metódami. Využíva dáta z družice Sentinel-2, ortofotosnímky a údaje z UAV na identifikáciu presných hraníc biotopov a zlepšenie poznatkov o ich aktuálnom rozšírení a časopriestorových zmenách.

Softvér integruje rôzne techniky spracovania obrazu spolu s údajmi o vegetácii do jedného univerzálneho nástroja, ktorý umožňuje plnohodnotný prieskum biotopov. Okrem segmentácie ponúka aj ďalšie nástroje, ako je monitorovanie, klasifikácia, transformácia historických máp a základné hydrologické modelovanie.

Náš výskumný a vývojový tím

Vyvažený inovatívny tím, s bohatými skúsenosťami v akademickej praxi a teoretickom a aplikovanom výskume, sleduje najnovšie trendy výskumu a vývoja vo svete. Využívajúc tieto najnovšie poznatky úspešne vyvíja a publikuje nové matematické modely a algoritmy, ktoré následne implementuje do efektívnych softverových riešení.

Karol Mikula
Výskum a vývoj
(vedúci tímu)

Michal Kollár
Vývoj a programovanie
(vedúci tímu)

Aneta A. Ožvat
Vývoj a programovanie

Martin Ambroz
Vývoj a programovanie

Matej Medľa
Vývoj a programovanie
(bývalý spolupracovník)

Peter Frolkovič
Výskum a vývoj
(bývalý spolupracovník)

Kontakt

Šulekova 6
811 06 Bratislava, SK
IČO: 50 177 711
DIČ: 2120244170